Beaujolais i svatomartinské oslavy byly časem hodování a bujarého veselí. Proto jsme pro vás připravili festival, kde můžete porovnat francouzskou variantu oslavy nového vína s českou tradicí. K tomu samozřejmě patří také ochutnávka francouzských a svatomartinských gastronomických specialit. Tak pozor, protože: „Beaujolais Nouveau est Arrivé!“ – čili: „Přichází nové Beaujolais!“

Už desítky let se slaví svátek mladého červeného vína Beaujolais Nouveau, které se může otevřít třetí čtvrtek v listopadu, nejdříve přesně o půlnoci ze středy na čtvrtek.

Beaujolais Nouveau je mladým vínem odrůdy Gamay, které pochází z francouzského vinařského regionu Beaujolais. Lahvuje se přímo po sklizni a doporučuje se vypít relativně rychle, nejdéle však do Velikonoc.

Vyznačuje se jemnou květinovou vůní s náznakem zeminy, kterou doprovází stopy černého rybízu, malin, čerstvě natrhaných fialek nebo dokonce banánů. V chuti je víno lehké, s vyšší kyselinou, plné tónů červeného ovoce a s jemnou příjemnou hořčinkou v závěru.

Přijďte k nám ochutnat letošní Beaujolais Nouveau a porovnat ho se Svatomartinským vínem. Čeká vás nezapomenutelný zážitek pro všechny vaše smysly. 🙂 Těšíme se na vás o víkendu 20. a 21. listopadu!

Přidejte se k události na Facebooku, ať vám neunikne žádná aktualita.

Kde: Pražský vinohrad u Villy Richter – Svatováclavská vinice – Pražský hrad (https://mapy.cz/s/hozutaketu)
Kdy: 20. a 21. listopadu vždy od 12.00 do 18.00
Bez vstupného, ale pro degustaci je nutné zakoupit degustační sklenici za 50 Kč.

  • Z důvodů zdravotní bezpečnosti budeme slavit venku v areálu vinice, ale bude se kde v suchu posadit a ohřát.
  • Pro vstup do areálu použijte horní vchod od Pražského hradu. (https://mapy.cz/s/hozutaketu)
  • Do areálu je z bezpečnostních důvodů zakázáno vnášet jakékoliv zbraně, vlastní nápoje nebo vlastní jídlo. U vstupu můžete být zkontrolováni ostrahou.
  • Pejsky prosím nechte raději doma.
  • Jedná se o venkovní akci na čerstvém vzduchu, ale i tady platí hygienická opatření v souvislosti s covidem-19, a tak vás prosíme o jejich respektování.
  • Pokud na sobě cítíte jakékoliv příznaky respiračního / infekčního onemocnění, tak prosím zůstaňte doma.
  • Mějte prosím u sebe potvrzení o negativním testu, potvrzení o očkování či potvrzení o prodělané nemoci.

ENGLISH:

Beaujolais and St. Martin’s celebrations were a time of feasting and exuberant merriment. That is why we have prepared a festival for you, where you can compare the French variant of celebrating a new wine with the Czech tradition. Of course, this also includes a tasting of French and Czech St. Martin’s gastronomic specialties. So be ready, because: „Beaujolais Nouveau est Arrivé!“ – „The New Beaujolais is coming!“

Did you know, that the holiday of young red wine Beaujolais Nouveau, which may be opened on the third Thursday in November has been celebrated for decades?

Beaujolais Nouveau is a young wine of the Gamay variety, which comes from the French wine region of Beaujolais. It is bottled directly after harvest and it is recommended to drink relatively quickly after the bottling. It is characterized by a delicate floral scent with a hint of soil, accompanied by traces of black currants, raspberries, freshly picked violets or even bananas. The taste of the wine is light, with higher acidity, full of tones of red fruit and with a fine pleasant bitterness at the end.

Come and taste this year’s Beaujolais Nouveau and compare it to St. Martin’s wine. An unforgettable experience awaits you for all your senses. 🙂 We look forward to you!

Where: Prague Vineyard at Villa Richter – St. Wenceslas Vineyard – Prague Castle (https://mapy.cz/s/hozutaketu)
When: November 20 and 21, always from 12:00 to 18:00
Admission: Free, but for tasting you need to buy a tasting glass for 50 CZK.

– For health safety reasons, we will celebrate outside in the vineyard area, but there will be a warm & dry place to sit.
– For security reasons, it is forbidden to bring any weapons, own drinks or your own food into the complex.
– Please leave the dogs at home.
– This is an outdoor event in the fresh air, but even here the hygienic measures apply due to covid-19, so we ask you to respect them.
– If you feel any signs of respiratory / infectious disease, please stay at home.
– Please have a negative test certificate, a vaccination certificate or a certificate of illness with you.